Diễn đàn được ưu tiên hiển thị các bài viết liên quan trên Google

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Diễn đàn được ưu tiên hiển thị các bài viết liên quan trên Google

Diễn đàn thảo luận là một cách phổ biến để mọi người tìm câu trả lời trực tuyến, nhưng các diễn đàn thường có nhiều “chủ đề” hoặc các cuộc trò chuyện về cùng một chủ đề. Bây giờ các diễn đàn liệt kê của Google theo một cách mới để hiển thị tốt hơn các chủ đề có liên quan.

Trong các tìm kiếm hiển thị danh sách diễn đàn, Google hiện hiển thị các chuỗi diễn đàn bổ sung bên dưới danh sách chính, như sau:

Diễn đàn được ưu tiên hiển thị các bài viết liên quan trên Google

Liên kết trang web diễn đàn
Định dạng này tương tự như Google Sitelinks , các liên kết nhỏ đôi khi xuất hiện bên dưới danh sách chính hiển thị ở đầu trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc gần đây, trong mô tả. Bên trong, Google gọi đây là “phân nhóm diễn đàn”. Họ được phát hiện vào đầu tháng này khi đang thử nghiệm và giờ đây họ chính thức.

> Xem thêm: