Google đã phân loại nội dung tìm kiếm của website

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Google đã phân loại nội dung tìm kiếm của website

Giống như các công cụ tìm kiếm khác, Google đã phân biệt giữa các loại nội dung khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm cụ thể cho hình ảnh, video, sách, bài đăng trên blog, v.v. Google có các công cụ tìm kiếm riêng biệt cho mỗi công cụ. Nhưng hai thay đổi gần đây cho thấy rằng Google đang cải thiện khả năng phân loại các loại nội dung khác nhau được thu thập từ các trang web thông thường.

Google đã phân loại nội dung tìm kiếm của website

Search Engine Roundtable chỉ ra một cuộc thảo luận về việc bổ sung các ngày vào đầu một số kết quả tìm kiếm. Điều này dường như đang xảy ra chủ yếu trên nội dung mà Google có thể xác định là bài đăng trên blog và các bài viết tin tức – nhưng không chỉ dành riêng cho các loại nội dung đó.

Và nói về việc xác định loại nội dung, Hệ điều hành Google chỉ ra rằng Google đang bắt đầu hiển thị thông tin liên quan đến diễn đàn đặc biệt trong kết quả tìm kiếm khi nó có thể xác định rằng kết quả đến từ một bảng tin. Đây là tùy chọn tìm kiếm nâng cao mới trong tương lai:

Tính năng mới này cho thấy Google có thể tự động phân loại các trang web và trích xuất thông tin có liên quan. Khi Google bắt đầu hiển thị dữ liệu cho các loại trang web khác, chúng tôi có thể mong đợi để xem tùy chọn giới hạn kết quả tìm kiếm cho một danh mục nhất định (diễn đàn, bài đánh giá, blog, tin bài).

>> Tiếp: