Google đã xóa liên kết thư mục trong webmaster

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Google đã xóa liên kết thư mục trong webmaster

Google đã bỏ hai dấu đầu dòng quan trọng từ Nguyên tắc quản trị trang web của Google . Những điểm quan trọng bao gồm:

  • Có các trang web có liên quan khác liên kết với trang web của bạn.
  • Gửi trang web của bạn đến các thư mục có liên quan như Dự án thư mục mở và Yahoo !, cũng như các trang web chuyên môn cụ thể theo ngành khác.

Google đã xóa liên kết thư mục trong webmaster

Đồng thời, Google đã xóa liên kết từ điển trong kết quả tìm kiếm, ở trên cùng bên phải của trang kết quả.

Có lẽ Google sẽ đi sau nhiều thư mục hơn trong tương lai. Bằng cách loại bỏ hai dấu đầu dòng đó. Ngoài ra, John Mueller của google tại một chủ đề của Google Groups , nơi ông đã giải thích logic đằng sau việc xóa hai điểm đó:

Ông này nhấn mạnh việc các vấn đề liên quan mới được đề xuất, còn việc nếu có nhiều lượt truy cập web mà bị mất thì có thể ảnh hưởng đến lượt truy cập của từ khóa

>> Xem tiếp: