Google đề xuất kiểm tra các gợi ý tìm kiếm không đúng mực

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Google đề xuất kiểm tra các gợi ý tìm kiếm không đúng mực

Bạn đã bao giờ thử tìm kiếm một chủ đề rất cụ thể trên Google và tìm thấy một số kết quả tự động hoàn thành không chỉ hoàn toàn vô lý mà còn gây khó chịu?

Google đề xuất kiểm tra các gợi ý tìm kiếm không đúng mực

Hiện tại, Google đang triển khai tính năng mới để báo cáo bất kỳ đề xuất tìm kiếm xúc phạm nào có thể xuất hiện, dễ dàng truy cập ngay từ truy vấn tìm kiếm của bạn. Nó đã không được xác định cho dù đây là phổ quát hoặc tài khoản cụ thể nhưng tôi chắc chắn biết Google hồ sơ theo dõi thân thiện với người sử dụng, sẽ có rất nhiều tùy chọn có sẵn để tùy chỉnh lọc.

Tính năng này thực sự đã có sẵn trong một thời gian, tuy nhiên, nó chỉ được tìm thấy sâu trong các trang hỗ trợ của Google, thiếu sự truy cập và giữ cho hầu hết người dùng thậm chí không biết về sự tồn tại của nó. Tự động điền luôn được dựa trên các tìm kiếm của người dùng khác,

Công ty đã bị sa thải trong nhiều năm dựa trên kết quả tự động hoàn thành mà người dùng cho là xúc phạm và họ đã thực sự bị đưa ra tòa nhiều lần vì kết quả gây ra một loạt các chủ đề, trong khi thậm chí không chịu trách nhiệm thực sự về tìm kiếm của người dùng.

Khả năng lọc kết quả tìm kiếm dựa trên báo cáo của người dùng có vẻ là một thay đổi tích cực, tuy nhiên nó giữ sức mạnh để tạo ra tranh cãi theo nghĩa nó cho người dùng khả năng ẩn kết quả họ không thích, từ lý do chính trị, thậm chí giữ một doanh nghiệp cụ thể ra khỏi mắt công chúng.

Tính năng này có thể chưa được triển khai cho mọi người dùng do thử nghiệm beta nhưng vẫn còn chậm nhưng chắc chắn triển khai cho người dùng Google trên toàn thế giới và nó chỉ là vấn đề thời gian ngắn trước khi chúng tôi xem tính năng phát ra như thế nào.

Xem thêm:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*