Google: Sẽ Không nói rằng Khả năng truy cập sẽ Không là một yếu tố xếp hạng

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Google luôn thông báo rằng, hệ thống của chúng phải thu thập dữ liệu, lập chỉ mục và xếp hạng, kể cả đó là trang web không hoàn hảo. Điều đó có nghĩa là đánh dấu bị hỏng, ngữ pháp và lỗi chính tả, các trang web không được xây dựng với khả năng truy cập tốt vv. John Mueller của Google đã được hỏi nếu anh ta nghĩ khả năng truy cập sẽ là một yếu tố xếp hạng của Google.

John đã trả lời rằng trên Twitter  “Tôi sẽ không bao giờ nói.” Ông nói thêm “nhưng tôi không biết về bất kỳ kế hoạch trước mắt nào.”

Ông cũng nói rằng theo thời gian, có thể các trang web không coi trọng khả năng dễ dàng cho khách hàng truy cập có thể bắt đầu không được xếp hạng tốt vì các lý do khác. Ông nói “Mặc dù vậy, nói chung, theo hoạt động của người dùng, khi các trang web khó sử dụng, mọi người sẽ tránh xa chúng, vì vậy theo thời gian, những hành động đó sẽ làm giảm đi chất lượng trang web, dẫn đến trang web cũng ít được nhìn thấy trong tìm kiếm.”

Nhưng liệu rằng, Google có bao giờ sử dụng khả năng truy cập cụ thể trong thuật toán xếp hạng của mình không? Cứ phải chờ xem đã

Nguồn: https://www.seroundtable.com/google-accessibility-ranking-factor-29273.html