Google tính CPC như thế nào? Định nghĩa

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Google tính CPC như thế nào? Định nghĩa

Định nghĩa chính xác về Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC trung bình):

Đó chắc chắn là Số tiền trung bình bạn đã bị tính phí cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình.

Google tính CPC như thế nào? Định nghĩa

Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC trung bình) sẽ được tính bằng cách chia tổng chi phí cho các nhấp chuột của bạn cho tổng số lần nhấp.

CPC trung bình của bạn dựa trên giá mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế), là số tiền thực tế bạn bị tính phí cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình. Lưu ý rằng CPC trung bình của bạn có thể khác với giá tối đa mỗi lần nhấp chuột (CPC t.đa) , là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột.

Dưới đây là ví dụ về cách tính CPC trung bình của bạn. Giả sử quảng cáo của bạn nhận được hai nhấp chuột, một quảng cáo có giá 0,20 đô la và một nhấp chuột có giá 0,40 đô la, với tổng chi phí là 0,6 đô la. Bạn sẽ chia 0,60 đô la (tổng chi phí của bạn) cho 2 (tổng số lần nhấp của bạn) để nhận CPC trung bình là 0,30 đô la.

Bạn có thể tìm số tiền CPC trung bình của mình trong cột “CPC tr.bình” trong Chiến dịch.

Chỉ mới bắt đầu và muốn có ý tưởng về số tiền trung bình bạn có thể bị tính phí cho một nhấp chuột? Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận số tiền CPC trung bình ước tính cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của mình.

Xem tiếp:

Be the first to comment

Leave a Reply