Làm thế nào để xếp hạng ( cao ) trong tìm kiếm địa phương

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Làm thế nào để xếp hạng ( cao ) trong tìm kiếm địa phương

một bảng câu hỏi liệt kê 49 yếu tố có thể ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm địa phương và mời những người tham gia  để xếp hạng từng yếu tố trên thang điểm từ rất quan trọng để xếp hạng tốt đến có thể làm tổn thương bạn xếp hạng / dẫn đến hình phạt. ”Theo bảng điều khiển, năm yếu tố có tác động tích cực đáng kể nhất trên bảng xếp hạng địa phương là:

Làm thế nào để xếp hạng ( cao ) trong tìm kiếm địa phương

Có danh sách doanh nghiệp địa phương trên Google / Yahoo của bạn với địa chỉ trong thành phố đang được tìm kiếm
Có trích dẫn từ các nhà cung cấp dữ liệu lớn,
Liên kết danh sách doanh nghiệp địa phương của bạn trong các danh mục phù hợp
Có danh sách doanh nghiệp địa phương được xác nhận quyền sở hữu, đã xác minh với Google / Yahoo
Có từ khóa sản phẩm / dịch vụ của bạn (ví dụ: “làm tóc”, “sửa xe máy”) trong tiêu đề danh sách doanh nghiệp địa phương của bạn
Kể từ khi cuộc khảo sát diễn ra vào năm thứ hai, có những so sánh thú vị mà bạn có thể thực hiện giữa những gì quan trọng trong năm ngoái và những gì quan trọng hiện nay.

Nếu tìm kiếm địa phương là quan trọng với bạn, các yếu tố xếp hạng tìm kiếm địa phương ở trên là bắt buộc phải đọc.

>> Tiếp theo: