Thiếu dữ liệu trong Công cụ quản trị trang web của Google? Cần làm gì?

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Thiếu dữ liệu trong Công cụ quản trị trang web của Google? Cần làm gì?

Blog Trung tâm quản trị trang web của Google có một bài đăng về các câu hỏi phổ biến được gửi cho họ về các vấn đề về dữ liệu được tìm thấy trong Công cụ quản trị trang web của Google . Câu trả lời ngắn gọn mà Google đưa ra là nếu dữ liệu bị tắt, thì có thể do trang web của bạn được liệt kê trong Google vì cả www và không phải www cũng như các tên miền phụ được liệt kê là các tên miền duy nhất.

Thiếu dữ liệu trong Công cụ quản trị trang web của Google? Cần làm gì?

Google có thể xem xét www.example.com khác với example.com. Bạn có thể sở hữu example.com và example.org và Google sẽ xem xét những cá nhân đó. Bạn có thể muốn Google nhóm subdomain.example.com bằng example.com và họ có thể không làm như vậy.

Google cung cấp các mẹo về cách tận dụng tối đa báo cáo của bạn:

Nếu bạn cảm thấy mình đang thiếu một số dữ liệu, hãy thêm cả phiên bản www và phiên bản không phải www của tên miền vào tài khoản Công cụ quản trị trang web của bạn. Hãy xem dữ liệu cho cả hai trang web.
Thực hiện một trang: tìm kiếm tên miền của bạn không có www (ví dụ: [site: example.com]). Điều này sẽ trả về các trang từ tên miền của bạn và bất kỳ tên miền phụ được lập chỉ mục nào của bạn (www.example.com, rollergirl.example.com, v.v.). Bạn sẽ có thể cho biết từ kết quả cho dù trang web của bạn chủ yếu được lập chỉ mục có hoặc không có tên miền phụ www. Phiên bản được lập chỉ mục có thể là phiên bản hiển thị nhiều dữ liệu nhất trong tài khoản Công cụ quản trị trang web của bạn.
Cho chúng tôi biết liệu bạn có muốn lập chỉ mục trang web của bạn có hoặc không có www bằng cách đặt tên miền ưa thích của bạn.
Cho mọi người biết phiên bản nào bạn thích bằng cách thực hiện chuyển hướng 301 trên toàn trang web.

>> Tiếp theo: