Tổng kết về liên kết của Google Webmaster Central Hosting

Bạn đang theo dõi trang tin seo của SVG Việt Nam, truy cập hàng ngày để có những thông tin hữu ích để chinh phục google nhé

Tổng kết về liên kết của Google Webmaster Central Hosting

blog Trung tâm quản trị trang web của Google đã có một loạt bài đăng trên blog về vấn đề liên kết. Hai bài đăng trên blog đầu tiên được phát hành  đồng thời trong đso Google giải thích rằng họ sẽ viết về ba chủ đề chính trong tuần này. Đó là:

Tổng kết về liên kết của Google Webmaster Central Hosting

(1) Liên kết nội bộ, các liên kết mà bạn có trong trang web của bạn. Bài đăng đó đã tồn tại và cách bạn tạo cấu trúc cấu trúc liên kết của mình để có khả năng hiển thị công cụ tìm kiếm tốt nhất.

(2) Liên kết ngoài hoặc liên kết bạn đăng trên các trang của mình đến các trang web khác. Tôi cho rằng Google sẽ thảo luận về giá trị của các liên kết này và những web khác mà nên và không nên liên kết đến. Rõ ràng, hãy nghĩ về người dùng của bạn ở đây chứ không phải công cụ tìm kiếm.

(3) Các liên kết đến hoặc các trang bên ngoài liên kết đến trang của bạn. Tôi cho rằng Google đã để lại điều này cuối cùng, bởi vì đây có thể là chủ đề thú vị nhất. Google đã có ý tưởng, vì vậy sẽ rất thú vị khi thấy những gì họ nói về chủ đề liên kết làm tổn thương trang web của bạn . Thời gian sẽ cho biết – nhưng hãy chú ý theo dõi để biết thêm thông tin.

>> Xem tiếp: